Lovely Complex - Lovely ComplexPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Lovely Complex - Lovely Complex
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Th?p cao, cao th?p, t??ng ch?ng ??n gi?n mà l?i là c? m?t v?n ??. Koizumi Risa, m?t cô nàng có chi?u cao g?i là "c?c kì", trên 1m7, v??t tr?i h?n so v?i nh?ng cô b?n gái trong l?p, vì th? "???c" m?i ng??i gán cho bi?t danh là "c?t c?". Tính tình hòa ??ng vui v?, Koizumi luôn nh?n ???c s? quan tâm , ?ng h? c?a t?t c? b?n bè Otani Atsushi thì ng??c l?i, anh chàng v?i chi?u cao khiêm t?n nh?t trong b?n con trai, cao trên 1m55 d??i 1m60, tham gia ho?t ??ng trong câu l?c b? bóng r? và c?ng ???c nhi?u b?n trai quí m?n Hai khúc "l?i lõm" khi ?i c?nh nhau t?o nên b? ?ôi hài Hanshin "n?i ti?ng" kh?p tr??ng Nh?ng ?i?u ?ó c?ng ko khi?n h? b?n tâm khi tr? thành m?t ?ôi b?n thân cùng s? thix, cùng ?am mê và c?c kì h?p gu trong v?n ?? ?n u?ng. N?u m?i vi?c ch? có th? thì câu chuy?n ?ã ko có gì ??c s?c, nh?ng r?i r?c r?i nh? ?ã di?n ra, cô nàng Koizumi - v?n ham mê nh?ng game có các anh chàng cao ráo , b?nh bao, b?ng phát hi?n ra r?ng "mình có tình c?m v?i Otani", chà chà, bây h m?i chính là "r?c r?i ?áng yêu" ?ây, làm th? nào nh?, làm th? nào ?? bày t?, làm th? nào ?? c?u ?y hi?u ???c mình, và làm th? nào ?? hai ??a tr? thành m?t c?p??? Hãy theo dõi, r?i b?n s? bi?t...

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ