Vua tr ch?i - First Series - Yu-gi-oh First SeriesPlay
Vua tr ch?i - First Series - Yu-gi-oh First Series
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Nh?t B?n
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Trích: N?m SX : 04/04/1998 Th? lo?i : Phiêu l?u, hài h??c, hành ??ng, k?ch tính. Nguyên tác : Kazuki Takahashi ??o di?n : Kakudou Hiroyuki S?n xu?t : Toei | TV Asahi Âm nh?c : BMF Th?i l??ng : 22 phút x 27 T?p Nhóm làm sub: I-MAX Fansub Trích: Yu-Gi-Oh! là câu chuy?n k? v? Yugi Muto, m?t h?c sinh tr??ng Domino. Tính tình nhút nhát, hi?n lành. C?u là cháu n?i c?a Surodoku Muto. Tr??c ?ây, ông c?u v?n là m?t ki?n t??ng ch?i trò ch?i c?c kì xu?t s?c. T? nh?, ông c?u ?ã d?y c?u ch?i các trò ch?i, và ông còn cho c?u m?t b? x?p hình. Trong kho?ng g?n b?y n?m, c?u ?ã tìm tòi và ?ã l?p ráp ???c thành Trò ch?i ngàn n?m(Millennium Puzzle). Nh?ng c?u ?ã không th? hoàn thành ???c vì m?nh chính c?a trò ch?i b? Joey Wheeler (Katsuya Jonouchi) ném xu?ng n??c vì mu?n ch?i x? Yugi. Nh?ng sau ?ó, c?m kích vì Yugi ?ã dùng thân mình b?o v? c?u trong m?t l?n b? m?t th?ng du côn ?ánh, h? tr? thành b?n c?a nhau. Joey l?n xu?ng n??c và l?y l?i m?nh chính ??a cho ông n?i Yugi. Cu?i cùng, Trò ch?i ngàn n?m ?ã hoàn thành. Nh?ng k? t? sau khi hoàn thành Trò ch?i ngàn n?m, Yugi ?ã xu?t hi?n m?t nhân cách khác m?c dù c?u không nh?n ra, ?ó là Yami Yugi. Cho ??n khi Dark Bakura, ch? s? h?u Vòng tròn trí tu? ngàn n?m (Millennium Ring) tìm cách h?i Yugi và b?n c?a c?u trong m?t trò ch?i ch?t ng??i, thì c?ng là lúc Yugi phát hi?n ra Yami Yugi. Lúc ??u c?u r?t ho?ng s? khi Yami Yugi chính là nhân cách th? hai c?a mình. Nh?ng sau ?ó h? tr? thành b?n c?a nhau. Và r?i t? ?ây con ???ng chinh ph?c th? gi?i c?a c?u b?t ??u

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ