B M?t 12 Chm Sao (thuy?t Minh) - The Zodiac MysteryPlay
Picasa:
B M?t 12 Chm Sao (thuy?t Minh) - The Zodiac Mystery
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim Bí M?t 12 Chòm Sao, t?a g?c ti?ng anh The Zodiac Mystery, là b? phim thu?c th? lo?i phim kinh d? c?a ?i?n ?nh trung qu?c, b? phim ???c th?c hi?n do ??o di?n Zhimin Sheng, v?i s? tham gia c?a các di?n viên - Haitao Du, Wei Gan, Wenqing Liu, ???c phát hành b?i hãng s?n xu?t phim nh? Sil-Metropole Organization vào n?m 2012. B? phim Bí M?t 12 Chòm Sao k? v? 1 nhà v?n khá n?i ti?ng, nh?ng ?ã hai n?m nay cô không có m?t tác ph?m nào. Câu chuy?n b?t ??u khi m?t cu?n sách ???c phát hành d??i tên cô, trong khi cô không h? vi?t tác ph?m này. Các nhân v?t trong cu?n sách là cô và 6 ng??i b?n thân th?? nh?. H? b? b?t ??n m?t tòa tháp và h?n ma c?a m?t ng??i b?n c? xu?t hi?n và mu?n tr? thù h? vì cái ch?t c?a nó. con ma yêu c?u h? ph?i ch?i m?t trò ch?i và ch? có m?t ???c s?ng sót. Cu?n sách làm cho các ng??i b?n cô ho?ng s? và t?p h?p l?i. Nh?ng cái ch?t b?t ??u x?y ra t??ng ?ng v?i chi ti?t trong sách.n?i kinh hoàng ?p ??n vói h?.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ