Th?p Di?n Mai Ph?c (thuy?t minh) - House of Flying DaggersPlay
Picasa:
Th?p Di?n Mai Ph?c (thuy?t minh) - House of Flying Daggers
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim Th?p Di?n Mai Ph?c, t?a g?c ti?ng anh House of Flying Daggers, là b? phim thu?c th? lo?i phim ki?m hi?p c?a ?i?n ?nh trung qu?c, b? phim ???c th?c hi?n do ??o di?n Zhang Yi Mou (Tr??ng Ngh? M?u), v?i s? tham gia c?a các di?n viên - L?u ??c Hòa, Ch??ng T? Di, Kim Thành V?, Mai Di?m Ph??ng, ???c phát hành b?i hãng s?n xu?t phim nh? Beijing New Picture Film Co., China Film Co-Production Corporation, EDKO Film vào n?m 2004. B? phim Th?p Di?n Mai Ph?c - House of Flying Daggers k? v? T? ch?c Phi ?ao Môn ch?ng l?i tri?u ?ình v? ?ã ??a ???c ki?m khách L?u b? ??u làm n?i gián trong hàng ng? th? v? c?a tri?u ?ình, gi? ch?c ??i tr??ng ??i th? v? cùng v?i Kim b? ??u. Theo k? ho?ch ?ã v?ch s?n c?a L?u, Kim ch?p nh?n ?óng gi? làm ng??i gi?i c?u cho k? n? mù "Ti?u Mu?i" ?? tìm cách tiêu di?t t? ch?c Phi ?ao môn. Kim không ng? cô gái mù mà mình trót ?em lòng yêu, th?c ra ch? là con m?i nh?m ??a Chàng và c? tri?u ?ình vào m?t cái b?y…

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ