Vin ??n Bi?n M?t (thuy?t minh) - The Bullet VanishesPlay
Picasa:
Vin ??n Bi?n M?t (thuy?t minh) - The Bullet Vanishes
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim Viên ??n Bi?n M?t, t?a g?c ti?ng anh The Bullet Vanishes, là b? phim thu?c th? lo?i phim hành ??ng c?a ?i?n ?nh m?, b? phim ???c th?c hi?n do ??o di?n Chi-Leung Law, v?i s? tham gia c?a các di?n viên - Chi-Leung Law, Sin Ling Yeung, ???c phát hành b?i hãng s?n xu?t phim nh? Emperor Motion Pictures, Film Unlimited, Le Vision Pictures vào n?m 2012.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ