Ch? Du 19 Tu?i - My 19 Year Old Sister In LawPlay
Ch? Du 19 Tu?i - My 19 Year Old Sister In Law
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

M?t b? phim hài lãng m?n v? hai ch? em dâu 19 tu?i trong t??ng lai ! M?t câu chuy?n ly k? c?a các c?u th? tr? c? g?ng ?? th?c hi?n ??c m? ch?a ?áng k? nh? c?a h?! Vì Kang -pyo c?n m?t ?i?u tr? hàng tháng cho b?nh tim c?a mình, h? ?i ??n m?t b?nh vi?n ? Seoul m?i tháng. T? t??ng ?i ??n m?t b?nh vi?n là r?t thú v? cho Yu -min k? t? khi cô nhìn th?y hoàng t? c?a mình quy?n r?, Min- jae , là m?t bác s? th??ng trú t?i b?nh vi?n. Yu -min ?ã có m?t trên anh g?n m?t n?m . G?n gi?ng nh? m?t stalker d? th??ng, Yu -min v?n g?n Min- jae . Cu?i cùng , cô quy?t ??nh gi? v? là m?t sinh viên t?i tr??ng ??i h?c mà Min- jae h?c. M?c dù cô c?m th?y t?i l?i v? nói d?i , Yu -min bây gi? có nhi?u c? h?i ?? xem Min- jae bên ngoài b?nh vi?n . M? Min- jae ? S bu?c ông ph?i có ???c tham gia vào m?t con gái c?a giám ??c ?i?u hành c?a m?t công ty s?n xu?t xe h?i , do ?ó kinh doanh c?a mình có th? h??ng l?i t? nó . ?? t? gi?i thoát kh?i các yêu c?u liên t?c c?a m? mình , Min- jae cung c?p Yu -min m?t công vi?c bán th?i gian nh? gi? v? là v? hôn phu c?a mình cho ??n khi con gái anh yêu tr? l?i v?i anh ta. Tuy nhiên , Min- jae phát hi?n ra r?ng Yu -min v?n còn ?ang h?c trung h?c , và ?áng ng?c nhiên nh?t, trong l?p gi?ng nh? em trai c?a mình, Seung -jae ?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ