S?n Ti?n Ki?u M? - American HustlePlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
S?n Ti?n Ki?u M? - American Hustle
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim u M?
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

S?n Ti?n Ki?u M? - American Hustle là m?t chu?i câu chuy?n có ph?n k?ch tính và ph?c t?p v? th? gi?i ng?m ??y m?u mô, tính toán và quy?n l?c c?a xã h?i M? nh?ng n?m 70-80. Phim ???c th?c hi?n d?a trên m?t chi?n d?ch có th?t c?a FBI có tên là Abscam. Irving Rosenfeld, có v? là Rosalyn Rosenfeld, là m?t tay l?a ??o thiên tài chuyên th?c hi?n các phi v? có liên quan ??n nh?ng tác ph?m ngh? thu?t b? ?ánh c?p. Chính "tài n?ng" c?a h?n ?ã làm cho Richie DiMaso - m?t ??c v? FBI ph?i chú ý. Irving và cô nhân tình Sydney c?a h?n bu?c lòng ph?i c?u k?t v?i tay FBI l?ng quy?n ?ó, b??c vào th? gi?i c?a nh?ng tay trùm ch?ng khoán và xã h?i ?en khác nh?m ra tay tri?t tiêu nh?ng th? l?c x?u. Bên c?nh câu chuy?n c?a nh?ng k? âm th?m ?ó là m?t câu chuy?n khác g?n k?t và ?an xen v? ngài th? tr??ng Carmine Polito, ng??i luôn c? g?ng h? tr? c?ng ??ng c?a mình ch?ng ch?i v?i cu?c kh?ng ho?ng kinh t? và nh?ng bi?n ??ng c?a th?i ??i.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • S?n Ti?n Ki?u M? - American Hustle
  • S?n Ti?n Ki?u M? - American Hustle
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ