??i ???ng N? Tu?n n (l?ng ti?ng) - Thunder AngelPlay
??i ???ng N? Tu?n n (l?ng ti?ng) - Thunder Angel
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

B? phim xoay quanh n? quan c?u ph?m trong tri?u Võ T?c Thiên. Tuy ch?c v? nh? bé nh?ng cô không vì th? mà an ph?n hay s? s?t c??ng quy?n. Khi trong cung liên ti?p x?y ra nh?ng v? án cung n? b? gi?t h?i, t?ng qu?n thái giám lo s? m?t ch?c nên b?ng bít thì T? Dao Hoàn cùng Chu Nguy?t Tiên l?i âm th?m t?ng b??c ?i?u tra, b?t ch?p c? vi?c tính m?ng c?a hai ng??i b? ?e d?a. Trong quá trình ?i?u tra, c? hai ?ã quen bi?t ???ng M?n và k?t giao tình t? mu?i, c?ng nh? g?p ???c T?n Minh - v? t??ng quân luôn l?nh lùng, ghét b? ph? n?. Cu?i cùng, T? Dao Hoàn c?ng ??a chân t??ng "v? án không manh m?i" ra ánh sáng.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ