Thin St Th?n Binh - The Divine WeaponPlay
Picasa:
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Thin St Th?n Binh - The Divine Weapon
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

D??i th?i tr? vì c?a vua Sejong, Tri?u ??i Joseon là hi?n thân c?a m?t v??ng tri?u h?ng th?nh. ??i v?i nhà Minh c?a Trung Qu?c – m?t th? l?c ??y tham v?ng, thì Joseon là m?t tr? ng?i trong công cu?c xâm l?ng ?? m? r?ng b? cõi. Nhà Minh bèn ?òi Joseon ph?i quy ph?c và c? tình can thi?p vào công vi?c n?i b? c?a Joseon. ??ng th?i kìm hãm Joseon trong m?i hi?m h?a th??ng tr?c tr??c b?n ng??i man r? ph??ng B?c. Ph?n n? tr??c nh?ng hành ??ng can thi?p c?a nhà Minh, Vua Sejong bí m?t phát tri?n M?i tên ?o ?nh – m?t v? khí bí m?t mà ông ??nh dùng ?? giành l?i lãnh th? và uy th? c?a Joseon. Nh?ng b?n n?i gián Trung Qu?c ?ã phát hi?n ra k? ho?ch này, nhà Minh bèn dùng uy l?c ?? ng?n ch?n và b?t ??u tr? ??a b?ng m?t lo?t nh?ng hành ??ng b?o l?c.  “The Divine Weapon” là câu chuy?n c?a vua Sejong, m?t v? vua th?i Joseon ?ã tài tr? phát minh ra ký t? ti?ng Hàn và phát tri?n nhi?u công ngh? khác, k? c? nh?ng c?i cách chính tr?. ???c th? hi?n qua di?n xu?t c?a ngôi sao g?o c?i Ahn Sung Ki, nhân v?t vua Sejong miêu t? m?t con ng??i ph?i ??i ??u v?i hàng v?n v?n ?? khó kh?n, ??c bi?t trong quan h? ngo?i giao khe kh?t v?i nhà Minh, Trung Qu?c.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ