Truy St Osama Bin Laden (thuy?t minh) - Zero Dark ThirtyPlay
Picasa:
Truy St Osama Bin Laden (thuy?t minh) - Zero Dark Thirty
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim u M?
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Maya là m?t ??c v? CIA có kinh nghi?m ??u tiên là trong cu?c th?m v?n các tù nhân sau các cu?c t?n công c?a Al Qaeda ch?ng l?i M? vào ngày 11 Tháng Chín 2001. Cô ?y là m?t ng??i tham gia mi?n c??ng trong c??ng ép c?c áp d?ng cho các tù nhân, nh?ng tin r?ng s? th?t ch? có th? thu ???c thông qua các chi?n thu?t nh? v?y. Trong nhi?u n?m, cô ?y là duy nh?t có ??u óc trong vi?c theo ?u?i các khách hàng ti?m n?ng ?? phát hi?n ra n?i ? c?a nhà lãnh ??o Al Qaeda, Osama Bin Laden c?a mình. Cu?i cùng, vào n?m 2011, có v? nh? công vi?c c?a mình s? ???c ??n ?áp, và m?t ??i SEAL c?a H?i quân M? ???c g?i ??n gi?t hay b?t s?ng Bin Laden. Nh?ng ch? Maya t? tin Bin Laden là n?i mà cô nói r?ng ông.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Comment lịch sự không nói tục, chửi bậy.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ