Ci Gi Ph?i Tr? (thuy?t minh) - EquilibriumPlay
Picasa:
Ci Gi Ph?i Tr? (thuy?t minh) - Equilibrium
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Vi?t Nam
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

Trong m?t th? gi?i t??ng lai, m?t ch? ?? nghiêm ng?t ?ã lo?i b? chi?n tranh b?ng cách ?c ch? c?m xúc: sách, ngh? thu?t và âm nh?c Nghiêm c?m và c?m giác là m?t t?i ph?m b? tr?ng ph?t b?ng cái ch?t. Giáo s? John Preston (Bale) là m?t ??i lý c?a chính ph? x?p h?ng hàng ??u ch?u trách nhi?m tiêu di?t nh?ng ng??i ch?ng l?i các quy t?c. Khi anh b? l? m?t li?u Prozium, m?t lo?i thu?c làm thay ??i tâm trí gây c?n tr? c?m xúc, Preston, ng??i ?ã ???c ?ào t?o ?? th?c thi pháp lu?t nghiêm ng?t c?a ch? ?? m?i, ??t nhiên tr? thành ng??i duy nh?t có kh? n?ng l?t ?? nó.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ