??u Tr??ng Sinh T? - The Hunger GamesPlay
??u Tr??ng Sinh T? - The Hunger Games
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim u M?
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

B? phim k? v? m?t cu?c ??u g?i là Trò ch?i sinh t? di?n ra hàng n?m trên m?nh ??t hoang tàn ?? nát ?ã t?ng là B?c M?. C?ng gi?ng nh? m?i n?i khác ? ??t n??c Panem, Katniss s?ng t?i 1 trong 12 qu?n d??i s? cai tr? và ?i?u hành c?a Capitol, n?i mà sau nhi?u th?p k? chi?n tranh, b?t ?n, b?nh d?ch, thiên tai – b? máy lãnh ??o ?ang ra s?c ?àn áp dân chúng d??i m?t ch? ?? ??c tài kh?c nghi?t. Hàng n?m, vào ngày thu ho?ch, m?i qu?n ph?i ch?n ra m?t c?p nam n? thanh niên, ho?c b?ng b?c th?m, ho?c t? nguy?n ?? ??i di?n cho qu?n c?a mình tham gia vào cu?c chi?n khát máu. Nó do chính quy?n t? ch?c v?i m?c ?ích v?a ?? gi?i trí, v?a ?? khu?ch tr??ng quy?n l?c, ??ng th?i mang l?i cho c? dân ?ói kh? n?i ?ây nh?ng tia hy v?ng mong manh mà b?u víu. ?ó chính là Trò ch?i sinh t?, m?t cu?c quy?t ??u c?a 24 chi?n binh tr? tu?i - g?i là V?t hi?n t?. Cu?c ??u s? ???c truy?n hình tr?c ti?p trên tivi cho ??n khi nào ch? còn l?i m?t ng??i duy nh?t s?ng sót… M?t khi ?ã ??t chân vào ?ó, Katniss s? không còn ???ng quay tr? l?i.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  • ??u Tr??ng Sinh T? - The Hunger Games
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ