Ngi Nh H?nh Phc Thi Lan - Full House ThailandPlay
Ngi Nh H?nh Phc Thi Lan - Full House Thailand
10.0/10 - 86 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim Thi Lan
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

Trong Full House Thái Lan, nam di?n viên Mike D.Amgelo s? vào vai Young Jae và Aom Sushar Han Ji Eun – hai nh?t v?t Bi Rain và Song Hye Kyo t?ng th? hi?n trong phiên b?n g?c. ?oàn phim Full House Thái Lan ti?t l? phim s? bám sát v?i nguyên tác, ch? thay ??i m?t s? ?i?m nh? cho phù h?p v?i v?n hóa màn ?nh Thái nh? ??i tên nhân v?t, các ??a danh…  B? phim ???c chính ph? Hàn h? tr? quay phim t?i Hàn vì tr??c ?ây khi Full house Hàn quay, có ??n Phuket (1 ??a danh du l?ch bi?n tuy?t ??p c?a Thái) nên Phuket ?ã tr? ???c nhi?u ng??i bi?t ??n và thu hút l??ng khách du l?ch kh?ng t? fan phim Hàn sang Thái. Và gi? Hàn Qu?c mu?n Thái Lan c?ng làm ?i?u t??ng t? là qu?ng bá hình ?nh du l?ch Hàn Qu?c qua Full house version Thái. Ngoài ra ?o?n clip này còn nh?c ??n nh?ng version Full house ???c làm l?i t? các n??c nh? là ?ài Loan, Vi?t Nam, và Phillipin… v?i dàn Di?n viên chính: Mike D.Amgelo và Aom Sushar Biên k?ch: Jieb Wattana, ??o di?n: ??????? ??????????? , S?n xu?t: Ananda Everingham B? phim tình c?m Ngôi nhà h?nh phúc phiên b?n Thái ?ã chính th?c b?m máy ngày 26/6/2013 và vào cu?i tháng này ?oàn phim s? quay phim t?i Hàn Qu?c n?a .B? phim s? ???c trình chi?u trên ?ài “True Asian Series” vào tháng 12 2013 nhé và có 1 tên ti?ng anh khác là Full House.

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  • Ngi Nh H?nh Phc Thi Lan - Full House Thailand
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ