Vietsub - Invincible Youth Season 1 - Tu?i tr? ti n?ngPlay
YouTube:
Vietsub - Invincible Youth Season 1 - Tu?i tr? ti n?ng
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim Hn Qu?c
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

Là ch??ng trình th?c t? c?a Hàn Qu?c ???c nhi?u khán gi? yêu thích , trong ?ó nói lên cu?c s?ng tr?i ngh?m ? vùng nông thôn c?a Hàn Qu?c c?a 7 cô gái là các thành viên trong các nhóm nh?c th?n th??ng Kpop. 7 cô gái bao g?m: Narsha c?a Brown Eyed Girls , Han Sunhwa c?a Secret , HyunA c?a 4minute , Hyomin c?a T-ara , Sunny và Yuri c?a Girls Generation , và Goo Hara c?a Kara. Ngày 14 tháng 5 n?m 2010, ??o di?n c?a ch??ng trình là Kim Sang Ho ?ã thông báo r?ng Sunny, Yuri, và HyunA s? r?i kh?i ch??ng trình do k?t l?ch di?n qu?ng bá ? n??c ngoài c?a các nhóm ch??ng trình khuy?n m?i t??ng ?ng. Ngày 30 tháng 5, cu?i cùng nhà s?n xu?t ?ã xác nh?n r?ng Jooyeon c?a After School, Victoria c?a f(x) và Kim Sori s? tr? thành ba thành viên m?i c?a nhóm G7 . Kim Jong Min (c?a Koyote) c?ng ?ã tr? thành m?t thành viên th??ng tr?c c?a ch??ng trình và c?ng là ng??i gán cho m?i thành viên m?i m?t "bi?t danh".

Xem tiếp »

Từ khóa:

Diễn viên
Đạo diễn
  • Vietsub - Invincible Youth Season 1 - Tu?i tr? ti n?ng
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không dẫn link từ web khác vào.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ