Tn Thin Long Bt B? - The Demi Gods And Semi DevilsPlay
Tn Thin Long Bt B? - The Demi Gods And Semi Devils
8.0/10 - 85 lượt bình chọn
  • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
  • Kịch bản:
  • Thời lượng:
  • Năm phát hành:
  • Lượt xem:
  • Giá:

Chuy?n phim xoay quanh m?i quan h? ph?c t?p gi?a nhi?u nhân v?t ??n t? nhi?u n??c và môn phái khác nhau: Tiêu Phong, ?oàn D?, H? Trúc. V?i tác ph?m này, Kim Dung mu?n nói ??n m?i quan h? nhân - qu? gi?a chính b?n thân các nhân v?t v?i gia ?ình, xã h?i, dân t?c, ??t n??c. Câu chuy?n x?y ra vào th?i B?c T?ng và c?ng bao g?m các n??c ??i Lý, ??i Liêu, Th? Ph?n và Tây H?. B? phim Tân Thiên Long Bát B? có ?? dài 40 t?p, phim ???c chuy?n th? t? ti?u thuy?t võ hi?p Thiên long bát b? c?a Kim Dung và ?ã b?t ??u kh?i quay t? tháng 10/2012. V?i s? góp m?t c?a dàn di?n viên tr? ?ang lên ??n t? H?ng Kông, ?ài Loan, Hàn Qu?c và Trung Qu?c  

Xem tiếp »

Từ khóa:

Đạo diễn
  • Tn Thin Long Bt B? - The Demi Gods And Semi Devils
Bạn đã xem chưa
Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ