Ki?m Khch B ?n - The Sword IdentityPlay
Movies
Like fanpage để nhận phim mới mỗi ngày!
Ki?m Khch B ?n - The Sword Identity
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Trung Qu?c
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

The sword identity l?y b?i c?nh ? m?t vùng h?o lánh trong th?i bình t?i Trung Qu?c. Theo quy lu?t giang h?, n?u ai mu?n khai môn l?p phái, ng??i ?ó ph?i v??t qua ???c b?n môn phái danh ch?n t?i ??a ph??ng. Hai ki?m s?, v?n là thu?c h? c?a m?t viên t??ng ?ã sáng t?o ra k? thu?t ?ánh ki?m l?ng danh, ?ang có ý ??nh k? truy?n l?i cho ??i sau môn võ công ??c ?áo này. Tuy nhiên, l?i s? tr??ng ki?m c?a h? b? c? tuy?t vô lý. T? ?ó, cu?c chi?n âm tr?m, k? l? gi?a ki?m s? vô danh v?i t? ??i phái b?t ??u di?n ra.The sword identity khác hoàn toàn v?i b?t k? b? phim võ thu?t "chính th?ng" nào g?n ?ây. Các màn chi?n ??u không mang nhi?u tính gi?i trí, mãn nhãn mà r?t khô khan, c?t l?n. ?a ph?n nhân v?t h? ??i ph??ng ch? trong m?t ?òn ?ánh. Cao th? ??u v?i nhau không ??n gi?n ch? b?ng v? khí, công l?c mà còn thông qua t? t??ng. ?ôi khi các pha võ thu?t còn ??n gi?n ??n m?c k? khôi. Ng??c l?i v?i ph?n hành ??ng, nh?ng ki?n gi?i v? k? - chi?n thu?t, ph??ng pháp s? d?ng binh khí, khái ni?m v? giang h?, võ ??o l?i mang m?t phong v? r?t m?i m?, ??c ?áo.L?i k? chuy?n trong The sword identity c?ng kém m??t mà. ??o di?n T? Hào Phong không gi?i thích dài dòng mà ?? khán gi? t? khám phá trong quá trình th??ng th?c. N?u b?n ?ã quá quen thu?c v?i phong cách phim võ thu?t th?i gian g?n ?ây thì The sword identity là th? thách th?c s? v? lòng kiên nh?n. M?t tác ph?m nên xem.

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ