Thch Nh?n Like, Trt Yu Nh?n Love - Chob Kod Like Chai Kod LovePlay
YouTube:
Thch Nh?n Like, Trt Yu Nh?n Love - Chob Kod Like Chai Kod Love
9.3/10 - 84 lượt bình chọn
 • Quốc gia:Phim Thi Lan
 • Kịch bản:
 • Thời lượng:
 • Năm phát hành:
 • Lượt xem:
 • Giá:

anh chàng v?i ngh? danh là Dr.Love, làm ngh? k?t n?i nh?ng trái tim qua m?ng online. Lamphao là m?t th??ng gia nhi?u ti?n và phong ??. Trong m?t l?n công tác, Lamphao ?ã “ph?i lòng” cô ti?p viên hàng không xinh ??p tên Min. Lamphao ?ã nh? ??n s? giúp ?? c?a Tong ?? có th? có ???c trái tim c?a Min. Nh?ng th?t tr? trêu, Min l?i chính là ng??i yêu c? c?a Tong. C? hai ??u ?ã có m?t th?i m?n n?ng bên nhau, nh?ng vì b?t ??ng quan ?i?m chuy?n k?t hôn mà gi? ?ây, m?i ng??i ph?i l? bóng m?t mình. Tình c?m c?a Tong v?n dành cho Min r?t nhi?u. Li?u Tong có g?t b? tình c?m c?a mình sang m?t bên và giúp cho Lamphao chi?m ???c trái tim c?a Min? Hay ?ây s? là ??ng l?c m?nh m? ?? Tong có th? tr? l?i bên Min nh? ngày nào, b?t ch?p c? vi?c phá v? h?p ??ng v?i khách hàng?

Xem tiếp »

Từ khóa:

  Bạn đã xem chưa
  Mẹo: Không yêu cầu những phim chiếu rạp khi chưa có HD
  
  Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
  Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
   
  Chưa có tài khoản?
  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  Xác nhận
  Email
  Mã bảo vệ