Thông tin
  • Tên kênh:
  • Ký hiệu:
  • Ngôn ngữ:
  • Chất lượng:
  • Tốc độ:
  • Lượt xem:

H? th?ng Pht thanh Truy?n hnh Seoul hay Seoul Broadcasting System (SBS) KRX 034120 l m?t knh pht thanh v truy?n hnh qu?c gia c?a Hn Qu?c. N l ?i truy?n hnh th??ng m?i t? nhn v?i m?ng l??i ph? sng r?ng kh?p c? n??c. Vo ngy 17 thng 3, 2009, cng ty ? chnh th?c ???c g?i l SBS, v?n tr??c ?y v?n ???c g?i l Seoul Broadcasting System (??????). Seoul Broadcasting System (??????) c?ng v?n ???c dng nh? l tn chnh th?c hi?n nay. SBS TV ???c pht sng trn knh 6 cho Analog v truy?n hnh K? thu?t s?, v trn knh 59 ??i v?i truy?n hnh cp. SBS hi?n nay ?ang chi?u r?t nhi?u ch??ng trnh v cc phim truy?n hnh ht khc, ??c bi?t l ch??ng trnh truy?n hnh th?c t? Running man, m?t trong nh?ng ch??ng trnh ht khch nh?t chu .

  • SBS - Seoul Broadcasting System
  • VTC - VTC7 Today
  • Discovery - Discovery

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Phim-VN.Com !!!
Đang tải..Vui lòng đợi trong giây lát
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Chưa có tài khoản?
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Xác nhận
Email
Mã bảo vệ