Hướng dẫn

Bạn có thể đăng ký dịch vụ theo một trong các cách sau:
Qua tin nhắn:
    Để đăng ký gói Ngày, soạn DK1 gửi 1052
    Để đăng ký gói Tuần, soạn DK7 gửi 1052
    Để đăng ký gói Tháng, soạn DK30 gửi 1052

 

Qua Wapsite:
    Bước 1: Sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng truy cập wapsite http://myfilm.vn bằng 3G/GPRS
    Bước 2: Chọn Tài khoản của bạn tại Menu
    Bước 3: Chọn Gói cước muốn đăng ký và xác nhận việc đăng ký.

Bạn muốn hủy dịch vụ theo một trong các cách sau:
Qua tin nhắn:
    Để hủy gói Ngày, soạn HUY1 gửi 1052
    Để hủy gói Tuần, soạn HUY7 gửi 1052
    Để hủy gói Tháng, soạn HUY30 gửi 1052

Qua Wapsite:
    Chọn Hủy