Quay lại thể loại Giải trí

Miễn phí | Lượt xem: 295 | Thời gian: 12:00

Diễn viên gạo cội tự hào về vợ hiền - người hàng chục năm qua vun vén, chăm sóc gia đình để ông yên tâm với đam mê diễn xuất.