Không nhận diện được thuê bao. Xin vui lòng truy cập dịch vụ bằng 3G của Vinaphone. hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ.

Nếu Quý khách chưa đăng ký dịch vụ, hãy soạn:
+ Gói ngày DK1 gửi 1052 (3.000đ/ngày, gia hạn hàng ngày)
+ Gói tuần DK7 gửi 1052 (10.000đ/tuần, gia hạn hàng tuần)
+ Gói tháng DK30 gửi 1052 (20.000đ/tháng, gia hạn hàng tháng)